Architektonická soutěž
KOMUNITNÍ BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY, KŘENOVICE

Soutěžní zadání a podmínky

Soutěžní zadání a podmínky

Předmětem soutěže je návrh komunitního bytového domu pro seniory v Křenovicích a návrh zástavby okolního místa určeného k zástavbě.

Architektonická soutěž je vyhlášena jako dvoufázová otevřená projektová.

Zadání je vhodně vyřešit potenciál řešeného území poblíž obecního úřadu Křenovice a to hned ve dvou etapách. První etapa obsahuje návrh novostavby Komunitního bytového domu pro seniory s nejbližším okolím a nejnutnějšími investicemi. Druhá etapa řeší budoucí využití celého místa určeného k zástavbě. Úkolem bude najít vhodné řešení nové zástavby lokality v návaznosti na stávající okolní zástavbu. Mělo by zde vzniknout lokální centrum vhodně zakomponováné do urbanismu celého sídla a okolní kulturní krajiny.

stažení zpřesňujících soutěžních podmínek

stažení soutěžních podmínek

stažení soutěžního zadání

Soutěžní podklady

P.01_Vymezení řešeného území
P.02_Katastrální mapa obce
P.03_Geodetické zaměření řešeného území
P.04_Mapa majetkových vztahů
P.05_Ortofotomapa
P.06_Územní plán
P.07_Výřez z ÚAP
P.08_Fotodokumentace místa
P.09_Historie obce
P.10_Dokumentace MŠ, OÚ
P.11_Budoucí projekty obce
P.12_Strategický plán obce, ankety
P.13_Výtah z norem pro ordinaci
P.14_Povinná pozice nadhledové perspektivy
P.15_Tabulka bilancí

stažení soutěžních podkladů

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: