Architektonická soutěž
KOMUNITNÍ BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY, KŘENOVICE

Porota

Závislí členové:

Ing. Jan Mozdřeň, starosta, vede pracovní skupinu pro tento projekt

Ing. Hana Procházková, zastupitelka, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj a urbanizmus, členka pracovní skupiny pro tento projekt

náhradník:
Bc. Jaromír Konečný, DiS., bývalý starosta, v minulosti se projektem bydlení pro seniory v Křenovicích zabýval, nyní člen pracovní skupiny pro tento projekt

Nezávislí členové:

Ing. arch. Ludvík Grym, brněnský architekt ateliér PAW.

Doc. Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka, pracuje v kanceláři architekta města Brna, vede ateliér urbanismu na FUA TU Liberec a FA ČVUT Praha.

Ing. arch. Janica Šipul, brněnský architektonický ateliér Consequence forma.

náhradník:
Ing.Lýdia Šušlíková, landscape architect Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: